فروشگاه اینترنتی

گالری تصاویر دکور ال سی دی با سیستم کناف

عکس های مربوط به دکور ال سی دی با سیستم کناف

 • مرحله قبل از شروع کار

  مرحله قبل از شروع کار

 • کابل کشی و برق دکور مخفی شده در پشت کار

  کابل کشی و برق دکور مخفی شده در پشت کار

 • اجرای سیستم سازه با محاسبات پیچیده

  اجرای سیستم سازه با محاسبات پیچیده

 • مرحله اجرا و نصب کناف به همراه بتونه کاری

  مرحله اجرا و نصب کناف به همراه بتونه کاری

 • پاشیدن رنگ روغن بر روی سطح وهمرا با نور پردازی

  پاشیدن رنگ روغن بر روی سطح وهمرا با نور پردازی

 •   پاشیدن رنگ روغن بر روی سطح وهمرا با نور پردازی

  پاشیدن رنگ روغن بر روی سطح وهمرا با نور پردازی

 • مرحله نصب کاغذ توسط تیم هنری افشار دکور

  مرحله نصب کاغذ توسط تیم هنری افشار دکور

 • نصب پوستر دیواری کمار طرح سنگ و گل بر رئی دیوار

  نصب پوستر دیواری کمار طرح سنگ و گل بر رئی دیوار

 • نصب پوستر دیواری کمار طرح سنگ و گل بر رئی دیوار

  نصب پوستر دیواری کمار طرح سنگ و گل بر رئی دیوار

 • و مرحله پایانی کار اجرا توسط تیم متختصص افشار دکور

  و مرحله پایانی کار اجرا توسط تیم متختصص افشار دکور