• طراحی و ساخت محراب کوفه در هیئت محبین اهل بیت (ع) قم
  طراحی و ساخت محراب کوفه در هیئت محبین اهل بیت (ع) قم
 • طراحی و ساخت محراب کوفه در هیئت محبین اهل بیت (ع) قم
  طراحی و ساخت محراب کوفه در هیئت محبین اهل بیت (ع) قم
 • طراحی و ساخت محراب کوفه در هیئت محبین اهل بیت (ع) قم
  طراحی و ساخت محراب کوفه در هیئت محبین اهل بیت (ع) قم
 • طراحی و ساخت محراب کوفه در هیئت محبین اهل بیت (ع) قم
  طراحی و ساخت محراب کوفه در هیئت محبین اهل بیت (ع) قم
 • طراحی و ساخت محراب کوفه در هیئت محبین اهل بیت (ع) قم
  طراحی و ساخت محراب کوفه در هیئت محبین اهل بیت (ع) قم
 • ساخت مهراب کوفه (مقتل حضرت علی (ع))
  ساخت مهراب کوفه (مقتل حضرت علی (ع))
 • ساخت مهراب کوفه (مقتل حضرت علی (ع)) در مقتل الشهدای فاطمیه قم ---فروردین 94
  ساخت مهراب کوفه (مقتل حضرت علی (ع)) در مقتل الشهدای فاطمیه قم ---فروردین 94

کانال تلگرام افشار دکور